V Konkurs Plastyczny „Śladami Mistrzów - René Magritte”

Gminny Ośrodek Kultury Sokół zaprasza dzieci starszych klas szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną do udziału w V Konkursie Plastycznym, który odbędzie się 26 kwietnia w godzinach od 9:00 do 14:00 w Klubie Jutrzenka w Kicinie .

Delegowani przez szkoły lub bibliotekę uczestnicy staną przy sztalugach i namalują farbami akrylowymi obraz na zadany przez organizatorów temat. Placówka delegująca (szkoła, biblioteka, Dom Kultury ) może zgłosić na konkurs tylko 2 uczniów. Nieprzekraczalny termin zgłaszania uczestników mija 18 Kwietnia.

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na Kartach Zgłoszenia (patrz załaczniki) osobiście w siedzibie GOK Sokół, za pośrednictwem poczty, lub poczty elektronicznej: sekretariat@gok-sokol.pl.

Załączniki